L'Edifici de L'Ajuntament

D'estil eclèctic classicista, fou projectat per l'arquitecte municipal Francesc Mariné (també autor de les cases consistorials de Sarrià) i construït entre 1894 i 1895.

Les cases consistorials i escoles (denominacions i usos originals) s'aixecaren en uns terrenys donats per Rossend Arús, que havien estat propietat de la parròquia. La venda d'aquest camp el 1882 va configurar la parcel·lació de l'eixample de L'Hospitalet, projectat al 1883. Al davant de l'edifici s'ubicava la plaça de la Llibertat, resultat de l'enderroc al 1868 de la paret de l'hort del rector, i precursora de l'actual plaça de l'Ajuntament.

Al llarg dels seus més de 100 anys, l'edificació ha conegut diverses reformes i afegits que il·lustren l'evolució de L'Hospitalet. Cal destacar l'adaptació per a caserna de la Guàrdia Civil de la primitiva escola que també allotjava i la construcció de l'edifici posterior.

Es tracta d'un edifici de planta baixa i dos pisos, amb façana principal simètrica, amb un cos central dividit en tres trams i flanquejat per dos cossos laterals lleugerament endarrerits. Sobre la porta, una àmplia balconada remarca la importància del primer pis, amb barana de balustres. Les tres finestres balconeres són emmarcades amb llindes, però la central és flanquejada per dos grups de pilastres de capitell corinti que sostenen el rètol amb la inscripció Casa de la Vila. A la llinda hi ha l'escut. L'eix central queda definit per la porta principal, la finestra entre pilastres i la balconada a la planta primera, que continua a la segona i acaba amb un capcer central de línia semicircular amb inscripció de l'any de construcció: 1895.

Els cossos laterals, separats per pilastres, segueixen una estructura similar a la del cos central. El primer pis se separa del segon per una cornisa suportada per cartells i es repeteix a l'acabament de l'edifici sostenint l'ampit final.

L'edifici de l'Ajuntament està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local per la Generalitat de Catalunya amb el número 1532, i també es troba inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de l'Ajuntament, fitxa número 2.

A l'entrada hi ha dues pilastres de ferro forjat que van ser descobertes en la darrera remodelació de l'edifici. També s'hi poden observar dues obres d'art: un quadre de Josep Guinovart, Homenatge a Barradas, i, a sobre, una clau de volta procedent de l'antiga església de L'Hospitalet, amb la representació de Santa Eulàlia.